Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa

Oddział Dolnośląski

szybki kontakt

 • ul. Borowska 138,
  50-552 Wrocław
 • Prezes 507 794 866
 • sitp@sitp-wroclaw.pl

Seminarium: Bezpieczeństwo pożarowe hali PM z częścią biurowo-socjalną. Studium przypadku.

Seminarium: Bezpieczeństwo pożarowe hali PM z częścią biurowo-socjalną. Studium przypadku.

28 lutego 2023 r we Wrocławiu odbyło się seminarium szkoleniowe pt. „Bezpieczeństwo pożarowe hali PM z częścią biurowo-socjalną. Studium przypadku” zorganizowane przez Oddział Dolnośląski SITP, Komendę Wojewódzką PSP i Komendę Miejską PSP we Wrocławiu. Seminarium skierowane było do projektantów różnych branż związanych z budownictwem, rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej oraz osób zajmujących się ochroną przeciwpożarową.

Ok. 170 uczestników, a wśród nich nadbryg. Marek Kamiński – Dolnośląski Komendant Wojewódzki PSP oraz st. bryg. mgr inż. Rafał Wąsek – Zastępca Komendanta Miejskiego PSP we Wrocławiu, zebrało się w zabytkowym gmachu Wrocławskiej Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT. Nie zabrakło przedstawicieli firm zajmujących się działalnością na rzecz bezpieczeństwa pożarowego.

Prelekcje dotyczyły w szczególności:

 • wpływu konstrukcji i kształtu budynku na wymagania w zakresie ochrony pożarowej,
 • przeciwpożarowych systemów przejść transportowych i inertyzacji, jako sposobu zabezpieczenia magazynów,
 • przygotowania obiektu do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych – zaopatrzenia w wodę i dróg pożarowych,
 • wpływu aranżacji obiektu PM na bezpieczeństwo ewakuacji – wprowadzenia do zagadnienia kierowania procesem ewakuacji,
 • samoczynnych urządzeń oddymiających w obiektach PM,
 • możliwych rozwiązań w zakresie systemu oddymiania w analizowanym obiekcie z uwzględnieniem wymagań wybranych norm projektowych,
 • rozwiązań zamiennych dla hali produkcyjno-magazynowej z częścią biurowo-socjalną,
 • najczęstszych problemów spotykanych przy odbiorach budynków PM z częścią biurowo-socjalną,
 • oceny bezpieczeństwa pożarowego hal produkcyjno-magazynowych z punktu widzenia  ubezpieczyciela.

Bezpieczeństwo pożarowe obiektów produkcyjno-magazynowych z częścią biurowo-socjalną to temat, który nie traci na aktualności i w którym z roku na rok pojawiają się nowe problemy. Wynikają one z rozwoju budownictwa oraz pojawianiu się technologii i rozwiązań – zarówno budowlanych, jak i sposobów magazynowania oraz przemysłu. 

Na seminarium omówiono obiekt o parametrach: 1-kondygnacyjna strefa PM o wymiarach 55 m x 144 m i powierzchni wewnętrznej 7 928 m2 oraz gęstości obciążenia ogniowego Q = 2 500 MJ/m2, 2-kondygnacyjna strefa ZL III o wymiarach 14,7 x 55 m i powierzchni wewnętrznej 2 540 m2, strefa PM (techniczna) na parterze części biurowo-socjalnej o powierzchni 260 m2, wysokość budynku: 11,8 m (budynek niski – N).

Na zakończenie seminarium odbyła się debata dotycząca przedstawionych tematów, jak również kwestii zmian, często wprowadzanych w obiektach podczas ich użytkowania, które mają znaczący wpływ na wymagania ochrony przeciwpożarowej.

Materiały z seminarium cz. 1

Materiały z seminarium cz. 2

ORGANIZATORZY SEMINARIUM

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu
Komenda Miejska Panstowej Straży Pożarnej we Wrocławiu

ORAGNIZACJE WSPIERAJĄCE

SPONSORZY