Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa

Oddział Dolnośląski

szybki kontakt

 • ul. Borowska 138,
  50-552 Wrocław
 • Prezes 507 794 866
 • sitp@sitp-wroclaw.pl

O Stowarzyszeniu

STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW POŻARNICTWA (SITP) jest organizacją naukowo-techniczną, która została utworzona w 1983 r. Jest stowarzyszeniem samorządnym, samofinansującym się zrzeszającym inżynierów, techników pożarnictwa, a także osoby posiadające wykształcenie co najmniej średnie i związane zawodowo z ochroną przeciwpożarową.

Celem stowarzyszenia jest:

 1. szerzenie wiedzy i postępu technicznego w ochronie przeciwpożarowej,
 2. popularyzowanie zagadnień ochrony przeciwpożarowej,
 3. wnioskowanie o potrzebie weryfikacji i doskonalenia norm i przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
 4. opracowywanie własnych standardów z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
 5. podejmowanie działań dla zapewnienia wysokiej jakości usług w zakresie
  ochrony przeciwpożarowej,
 6. doskonalenie wiedzy z zakresu ochrony przeciwpożarowej członków Stowarzyszenia,
 7. organizowanie pomocy koleżeńskiej wśród członków Stowarzyszenia,
 8. integracja środowiska SITP.

Spośród wielu form działalności Stowarzyszenia do najważniejszych należą specjalistyczne konferencje, seminaria i szkolenia z wybranych zagadnień ochrony przeciwpożarowej cechujące się bardzo wysokim poziomem merytorycznym dzięki zapraszaniu do wygłoszenia referatów najlepszych specjalistów krajowych miedzy innymi z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnych ,Szkoły Głównej Służby Pożarniczej i Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej, a także specjalistów zagranicznych. Są one adresowane głównie do osób zajmujących się profesjonalnie ochroną przeciwpożarową w tym projektantów urządzeń przeciwpożarowych i rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Jednym z celów Stowarzyszenia wprowadzonych do zmienionego w 2005 r. Statutu SITP jest opracowywanie własnych standardów z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Intencją tego zapisu było umożliwienie osobom i firmom zajmującym się profesjonalnie projektowaniem, budową i konserwacją urządzeń przeciwpożarowych dostępu do najnowszej wiedzy, do standardów mających status PN a opublikowanych w językach obcych oraz do rozwiązań przyjętych w innych krajach, które mogą być traktowane jako zasady wiedzy technicznej. Dotychczas opracowane zostały dwa standardy dot. oświetlenia awaryjnego i systemów sygnalizacji pożaru. W przygotowaniu są następne opracowania.

Stowarzyszenie było inicjatorem stworzenia systemu dobrowolnej certyfikacji usług w zakresie ochrony przeciwpożarowej. W tym zakresie działa poprzez powołany Ośrodek Certyfikacji Usług Przeciwpożarowych w Poznaniu.

Od 2002 r. Stowarzyszenie wydaje własne czasopismo – kwartalnik „Ochrona przeciwpożarowa”.
Stowarzyszenie jest organizacją samofinansującą się. Zasadnicza część środków na działalność statutową pochodzi ze składek członków indywidualnych i wspierających oraz z zysków wypracowanych przez Izbę Rzeczoznawców – wydzieloną jednostką gospodarczą Stowarzyszenia.

ODDZIAŁ DOLNOŚLĄSKI SITP

Odział dolnośląski powstał w latach 90.
Pierwszym Prezesem Zarządu Oddziału był kol. Stanisław Ręcławowicz,
W następnych latach oddziałowi przewodniczyli :

 • Ryszard Grosiak
 • Zbigniew Klim
 • Rafał Wąsek

Obecnym Prezesem oddziału dolnośląskiego SITP jest kol. Piotr Smardz.

W skład oddziału wchodzi 1 koło – Koło w Górze.
Obecnie oddział dolnośląski zrzesza około 100 członków w większości inżynierów zawodowo związanych z ochroną przeciwpożarową

 

Do pobrania: