Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa

Oddział Dolnośląski

szybki kontakt

  • ul. Borowska 138,
    50-552 Wrocław
  • Prezes 507 794 866
  • sitp@sitp-wroclaw.pl

Kontakt

ODDZIAŁ DOLNOŚLĄSKI

STOWARZYSZENIA INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW POŻARNICTWA
WE WROCŁAWIU

ul. BOROWSKA 138, 50-552 WROCŁAW
NIP 526-000-10-74

tel. Prezes 507 794 866,   e-mail: sitp@sitp-wroclaw.pl

UWAGA! Od 2 listopada 2022 r. nowy numer konta Oddziału:
16 1020 5242 0000 2702 0581 4886 w PKO Bank Polski 

Od stycznia 2024 roku wysokość składki członkowskiej dla członków zwyczajnych wynosi 120 zł rocznie.