Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa

Oddział Dolnośląski

szybki kontakt

  • ul. Borowska 138,
    50-552 Wrocław
  • Prezes 507 794 866
  • sitp@sitp-wroclaw.pl

„Bezpieczeństwo pożarowe obiektów użyteczności publicznej”, 23.04.2013

W dniu 23 kwietnia 2013 roku w Klubie Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu odbyła się konferencja szkoleniowa pt. „Bezpieczeństwo pożarowe obiektów użyteczności publicznej”. Organizatorem konferencji był Oddział Dolnośląski SITP przy współudziale Delegatury Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej we Wrocławiu, Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu oraz Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu. W prezentowanych referatach omówiono m.in. tematykę projektowania i wykonywania wybranych urządzeń przeciwpożarowych, zagadnienia odporności ogniowej konstrukcji budowlanych oraz zaprezentowano studium przypadku dużego pożaru obiektu przemysłowego znajdującego się na terenie Dolnego Śląska.

2013_04_27_Konferencja_SITP_OD (3) 2013_04_27_Konferencja_SITP_OD (2) 2013_04_27_Konferencja_SITP_OD (1)

Program konferencji