Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa

Oddział Dolnośląski

szybki kontakt

  • ul. Borowska 138,
    50-552 Wrocław
  • Prezes 507 794 866
  • sitp@sitp-wroclaw.pl

2016.04.06 Powołanie zespołu ds. wypracowania standardów dla ochrony przeciwpożarowej na terenie Dolnego Śląska

2016.04.06 Powołanie zespołu ds. wypracowania standardów dla ochrony przeciwpożarowej na terenie Dolnego Śląska

W dniu 2 marca 2016 roku w siedzibie Oddziału Dolnośląskiego SITP we Wrocławiu odbyło się posiedzenie inauguracyjne połączonego zespołu do spraw wypracowania standardów dla ochrony przeciwpożarowej na terenie Dolnego Śląska. Zespół podjął próbę ustalenia sposobu podejścia do występujących różnic w interpretacji zapisów rozporządzeń i norm, które nie zostały wyjaśnione w stanowiskach i opiniach właściwych ministrów wydających rozporządzenia oraz Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. Obecni na pierwszym inauguracyjnym posiedzeniu zespołu ze strony
– Oddziału Dolnośląskiego SITP: kol. Zbigniew Klim, Michał Kurzątkowski, Piotr Smardz, Henryk Słabicki;
– KW PSP we Wrocławiu: kol. Dariusz Buła, Piotr Franaszczuk, Rafał Lik i Przemysław Putkowski.
W pracach zespołu uczestniczył również kol. Ryszard Mleczko, który jest członkiem Koła Oddziału Śląskiego SITP w Legnicy. W przyszłości przewiduje się poszerzenie składu zespołu o kolejne osoby zainteresowane współpracą przy tworzeniu wytycznych i standardów ochrony przeciwpożarowej.
Zespół podjął dyskusję na temat formy pracy i zasad wypracowania wspólnego stanowiska. Wyniki pracy zespołu będą publikowane na stronie SITP Oddziału Dolnośląskiego.
Na kolejne spotkania członkowie zespołu podjęli określone zadania w zakresie opracowania wskazanych tematów i przygotowania do dyskusji.
Skład zespołu będzie poszerzany o kolejne osoby
Ważnym zadaniem a jednocześnie wyzwaniem dla zespołu będzie zebranie posiadanych interpretacji i opinii zarówno właściwych ministrów wydających rozporządzenia jak i Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, tak aby ustalenia zespołu były zbieżne z tą wiedzą. Dotyczy to zarówno tych publikowanych jak i niepublikowanych opracowań a kierowanych w ramach odpowiedzi związanych z konkretnymi przypadkami.
Prosimy wszystkich członków oraz sympatyków naszego oddziału SITP o przesłanie posiadanych niepublikowanych w zbiorze KG PSP interpretacji i opinii do któregoś z członków zespołu, co znacznie przyczyni się do usprawnienia prac zespołu.