Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa

Oddział Dolnośląski

szybki kontakt

  • ul. Borowska 138,
    50-552 Wrocław
  • Prezes 507 794 866
  • sitp@sitp-wroclaw.pl

2016.09.08 SKŁADKI CZŁONKÓW ODDZIAŁU DOLNOŚLĄSKIEGO SITP

2016.09.08 SKŁADKI CZŁONKÓW ODDZIAŁU DOLNOŚLĄSKIEGO SITP

Drodzy Państwo w imieniu nowego Zarządu Oddziału Dolnośląskiego SITP chciałbym przypomnieć że wysokości składek członkowskich w tym roku wynoszą:

1) składka członka zwyczajnego (indywidualnego) w wysokości 8 zł miesięcznie (96 zł rocznie);

2) składka dla studentów studiów stacjonarnych i słuchaczy szkół stacjonarnych w wysokości 1 zł miesięcznie (12 zł rocznie).

Zgodnie z naszymi dobrymi praktykami wpłaty powinny być dokonane do połowy bieżącego roku.

Udokumentowana wpłata składki jest podstawą do uzyskania niższych opłat przez członków Oddziału Dolnośląskiego w imprezach naukowo-technicznych, organizowanych przez SITP. Ponadto dzięki tym pieniądzom możliwe jest organizowanie wszelkiego rodzaju konferencji czy spotkań integracyjnych.  

Prosimy o dopełnienie obowiązku opłacenia zaległych i bieżących składek.

Przelew można dokonywać na konto:

71 1020 5242 0000 2102 0027 7624

 w PKO BP SA O/III CENTRUM we Wrocławiu

Z podaniem imienia, nazwiska, koła przy …, i dopiskiem „składka za … rok”.

 

 

Rafał Wąsek
Prezes Oddziału Dolnośląskie
SITP