Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa

Oddział Dolnośląski

szybki kontakt

  • ul. Borowska 138,
    50-552 Wrocław
  • Prezes 507 794 866
  • sitp@sitp-wroclaw.pl

2016.11.03 Propozycja zasad dobrych praktyk dotyczących projektowania systemów usuwania dymu z klatek schodowych

2016.11.03 Propozycja zasad dobrych praktyk dotyczących projektowania systemów usuwania dymu z klatek schodowych

W marcu 2016 roku połączony zespół do spraw wypracowania standardów dla ochrony przeciwpożarowej na terenie Dolnego Śląska składający się z przedstawicieli Oddziału Dolnośląskiego SITP, Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu oraz Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu podjął prace zmierzające do opracowania wytycznych dotyczących zalecanych rozwiązań w zakresie systemów usuwania dymu z klatek schodowych.  Proponowane zasady dobrych praktyk dotyczą klatek schodowych w niskich i średniowysokich budynkach ZL, dla których konieczność zastosowania urządzeń do usuwania dymu wynika z wymagań §245 lub §256 ust. 2 rozporządzenia MI w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Obecnie gotowa jest pierwsza wersja dokumentu, podsumowująca wyniki naszych dotychczasowych prac. Zapraszamy do lektury i dyskusji na temat zaproponowanych rozwiązań. Ewentualne uwagi do treści dokumentu można przesyłać na adres sitp@sitp.wroclaw.pl

Dokument można pobrać tutaj (Rewizja A.1)