Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa

Oddział Dolnośląski

szybki kontakt

  • ul. Borowska 138,
    50-552 Wrocław
  • Prezes 507 794 866
  • sitp@sitp-wroclaw.pl

Zmiana przepisów techniczno-budowlanych

Zmiana przepisów techniczno-budowlanych

Od dnia 1 stycznia 2018 roku wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Część wprowadzonych zmian dotyczy działu VI rozporządzenia tj. wymagańw zakresie bezpieczeństwa pożarowego. Tekst rozporządzenia można znaleźć pod adresem http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2017/2285