Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa

Oddział Dolnośląski

szybki kontakt

 • ul. Borowska 138,
  50-552 Wrocław
 • Prezes 507 794 866
 • sitp@sitp-wroclaw.pl

Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze

Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze

W dniu 7 lipca 2021 roku w sali konferencyjnej Komendy Miejskiej PSP we Wrocławiu odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze oddziału dolnośląskiego SITP. Zebranie odbyło się w drugim wyznaczonym terminie.

Sprawozdanie z działalności Zarządu w kończącej się kadencji 2016-2021 przedstawił prezes kol. Rafał Wąsek. Przedstawione zostały również sprawozdania skarbnika, komisji rewizyjnej oraz sądu koleżeńskiego. Sprawozdania zostały przyjęte poprzez głosowanie, ustępującemu Zarządowi na wniosek komisji rewizyjnej udzielono absolutorium.

Dziękujemy ustępującemu Prezesowi i Zarządowi za pracę na rzecz oddziału!

Prezesem oddziału dolnośląskiego SITP w kadencji 2021-2026 został wybrany kol. Piotr Smardz.

W głosowaniu tajnym spośród 14 kandydatów wybrano Zarząd oddziału w składzie:

 • kol. Mariusz Barański
 • kol. Bogusław Brud
 • kol. Monika Hyjek
 • kol. Rafał Lik (z-ca prezesa)
 • kol. Magdalena Łańcucka (sekretarz)
 • kol. Michał Newlaczyl (skarbnik)
 • kol. Jacek Osiński
 • kol. Damian Popczyk
 • kol. Przemysław Putkowski
 • kol. Rafał Wąsek (z-ca prezesa)

Wybrano komisję rewizyjną w składzie:

 • kol. Lech Kucharski
 • kol. Marek Pawlak
 • kol. Piotr Franaszczuk

Wybrano sąd koleżeński w składzie:

 • kol. Zbigniew Klim
 • kol. Zbigniew Siwek
 • kol Ryszard Nizioł