Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa

Oddział Dolnośląski

szybki kontakt

  • ul. Borowska 138,
    50-552 Wrocław
  • Prezes 507 794 866
  • sitp@sitp-wroclaw.pl

Projekt rozporządzenia MSWiA w sprawie uzgadniania projektów

Projekt rozporządzenia MSWiA w sprawie uzgadniania projektów

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej.

Uwagi do projektu można zgłaszać do dnia 13 sierpnia 2021 roku.

Osoby zainteresowane zgłoszeniem uwag do projektu rozporządzenia prosimy o przesyłanie sugestii na adres sitp@sitp-wroclaw.pl

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12349906