Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa

Oddział Dolnośląski

szybki kontakt

 • ul. Borowska 138,
  50-552 Wrocław
 • Prezes 507 794 866
 • sitp@sitp-wroclaw.pl

Seminarium szkoleniowe p.t. „Aktualne zagadnienia ochrony przeciwpożarowej”

Seminarium szkoleniowe p.t. „Aktualne zagadnienia ochrony przeciwpożarowej”

W dniu 13 września 2021 roku odbędzie się Seminarium Szkoleniowe organizowane przez Oddział Dolnośląski SITP p.t. „Aktualne zagadnienia ochrony przeciwpożarowej”. Seminarium rozpocznie się o godzinie 9:00 w sali spotkań Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej przy ul. Borowskiej 138 we Wrocławiu.

Tematyka seminarium obejmie między innymi:

 • Planowane zmiany w rozporządzeniu dotyczącym uzgadniania projektów
 • Problemy bezpieczeństwa pożarowego instalacji fotowoltaicznych
 • Zasady projektowania stałych urządzeń gaśniczych gazowych
 • Metody obliczania Wymaganego Czasu Bezpiecznej Ewakuacji (WCBE)
 • Problematykę ewakuacji osób z niepełnosprawnościami
 • Właściwości pożarowe wyrobów budowlanych i elementów budynku – Dachy

Szczegółowy program zostanie zamieszczony już wkrótce na naszej stronie internetowej.

Udział w seminarium będzie bezpłatny.

Zgłoszenia należy przesyłać do dnia 8 września drogą elektroniczną na adres sitp@sitp-wroclaw.pl podając imię, nazwisko i nazwę zakładu pracy lub jednostki organizacyjnej oraz opcjonalnie numer telefonu do kontaktu.

W tytule maila należy wpisać „Zgłoszenie – Seminarium SITP 2021”

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc do dnia 30 sierpnia pierwszeństwo w rejestracji będą mieli członkowie oddziału dolnośląskiego SITP z opłaconymi składkami członkowskimi.

Uwaga: Wszystkie miejsca dla osób uczestniczących w seminarium osobiście są już zarezerwowane. Obecnie istnieje możliwość udziału wyłącznie w formie on-line.