Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa

Oddział Dolnośląski

szybki kontakt

  • ul. Borowska 138,
    50-552 Wrocław
  • Prezes 507 794 866
  • sitp@sitp-wroclaw.pl

IX Zebranie Delegatów Oddziałów SITP

IX Zebranie Delegatów Oddziałów SITP

W dniach 26-27 listopada w miejscowości Trzebaw k/Poznania odbyło się IX Zebranie Delegatów Oddziałów Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa. Oddział Dolnośląski Stowarzyszenia był reprezentowany przez jednego delegata.

W trakcie zebrania udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi, wybrano nowe władze Stowarzyszenia oraz przyjęto uchwałę programową na najbliższą kadencję. Na stanowisko Prezesa Stowarzyszenia został wybrany kol. Krzysztof Dąbrowski.

W trakcie zebrania podjęto również uchwałę o nadaniu tytułu członków honorowych SITP osobom szczególnie zasłużonym dla Stowarzyszenia oraz wręczono odznaki SITP i NOT.