Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa

Oddział Dolnośląski

szybki kontakt

  • ul. Borowska 138,
    50-552 Wrocław
  • Prezes 507 794 866
  • sitp@sitp-wroclaw.pl

Panel dyskusyjny „Przedsionki przeciwpożarowe”

Panel dyskusyjny „Przedsionki przeciwpożarowe”

W ramach lokalnych działań dolnośląskiego oddziału SITP planujemy cykl paneli dyskusyjnych dotyczących wybranych zagadnień ochrony przeciwpożarowej.

Pierwszy panel dyskusyjny zatytułowany „Przedsionki przeciwpożarowe” odbędzie się w dniu 8 września (czwartek) o godzinie 13:00 w sali odpraw Komendy Wojewódzkiej PSP we Wrocławiu.

Prezentację wprowadzającą przedstawi naczelnik wydziału kontrolno-rozpoznawczego KW PSP we Wrocławiu, st. bryg. Rafał Lik. Po prezentacji tej przewidujemy czas na dyskusję i omówienie wątpliwości związanych z tą tematyką.

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc prosimy o zgłaszanie chęci udziału drogą mailową (na adres sitp@sitp-wroclaw.pl). W przypadku dużej ilości chętnych o możliwości udziału będzie decydowała kolejność zgłoszeń (pierwszeństwo mają członkowie oddz. dolnośląskiego SITP).