Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa

Oddział Dolnośląski

szybki kontakt

  • ul. Borowska 138,
    50-552 Wrocław
  • Prezes 507 794 866
  • sitp@sitp-wroclaw.pl

Panel dyskusyjny „Wymagania dla dróg pożarowych”

Panel dyskusyjny „Wymagania dla dróg pożarowych”

W dniu 5 grudnia 2023 roku w sali odpraw KW PSP we Wrocławiu odbył się panel dyskusyjny p.t. „Wymagania dla dróg pożarowych” zorganizowany przez Oddział Dolnośląski SITP. W spotkaniu wzięło udział 20 osób – głównie członków naszego oddziału Stowarzyszenia, wśród nich rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, funkcjonariusze pionu prewencji PSP oraz projektanci i specjaliści zajmujący się zawodowo wymaganiami ochrony przeciwpożarowej.

Wśród zagadnień i wątpliwości omówionych w trakcie dyskusji znalazł się m.in.:

• Sposoby doprowadzenia drogi pożarowej do budynków o skomplikowanym kształcie

• Sposoby doprowadzenie drogi pożarowej do obiektów traktowanych jako odrębne budynki zgodnie z §210 WT

• Minimalne wymiary miejsca umożliwiającego zawrócenie pojazdów

• Minimalne parametry drogi pożarowej w miejscu prowadzenia działań z drabin mechanicznych i podnośników

• Przeszkody utrudniające wjazd na teren (bramy, zapory, szlabany)

• Przeszkody utrudniające prowadzenie działań (trakcja, zadaszenia, balkony)