Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa

Oddział Dolnośląski

szybki kontakt

  • ul. Borowska 138,
    50-552 Wrocław
  • Prezes 507 794 866
  • sitp@sitp-wroclaw.pl

Seminarium szkoleniowe „Bezpieczeństwo pożarowe obiektu wielofunkcyjnego ze strefą ZL II. Studium przypadku”, Wrocław, 9 kwietnia 2024 r.

Seminarium szkoleniowe „Bezpieczeństwo pożarowe obiektu wielofunkcyjnego ze strefą ZL II. Studium przypadku”, Wrocław, 9 kwietnia 2024 r.

W dniu 9 kwietnia 2024 roku w hotelu Haston we Wrocławiu odbyło się Seminarium szkoleniowe pt. „Bezpieczeństwo pożarowe obiektu wielofunkcyjnego ze strefą ZL II. Studium przypadku” zorganizowane przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa Oddział Dolnośląski.

ORGANIZATORZY SEMINARIUM:

SPONSORZY:

W seminarium uczestniczyli projektanci, rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej oraz osoby zajmujące się ochroną przeciwpożarową.

PROGRAM SEMINARIUM*

Sesja I:

Wprowadzenie do studium przypadku. Strefy pożarowe i wymagania dla elementów konstrukcji –
mgr inż. Monika Hyjek, Członek Zarządu Oddziału Dolnośląskiego SITP

Przygotowanie obiektu do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych: zaopatrzenie w wodę i drogi pożarowe – mł. kpt. Marcin Zieliński, KM PSP Wrocław

Analiza ewakuacji ludzi z budynku wielofunkcyjnego ze strefą ZL II – wyzwania i możliwości –
mł. bryg. Mariusz Barański, KW PSP Wrocław

Urządzenia przeciwpożarowe w budynkach ZL II – Jan Gawłowski, D+H Polska Sp. z o.o.

Sesja II:

Wentylacja pożarowa dróg ewakuacyjnych w budynkach ZL II – Włodzimierz Łącki, Aereco Wentylacja Sp. z o.o. 

Przedszkola, żłobki i inne formy wychowania w budynkach wielofunkcyjnych – mł. bryg. Przemysław Putkowski, KW PSP Wrocław

Przebudowa obiektu istniejącego ZL III – zmiana sposobu użytkowania części obiektu na przedszkole (punkt przedszkolny) i najczęstsze problemy spotykane przy kontrolach – st. bryg. Rafał Wąsek, KM PSP Wrocław

Przejście przez drzwi przeciwpożarowe: Nowoczesne rozwiązania ułatwiające dostęp – Michał Stromski, Małkowski-Martech S.A. / ASSA ABLOY Mercor Doors Sp. z o.o.

Sesja III:

Rozwiązania zamienne w budynkach wielofunkcyjnych – st. kpt. Krystian Pastuszka, KG PSP Warszawa

Praktyczne aspekty ewakuacyjne z obiektu wielofunkcyjnego ZL II – mgr inż. Robert Wójcik, Członek Oddziału Dolnośląskiego SITP

Systemy sygnalizacji pożarowej do małych i średnich obiektów – możliwe warianty i ich funkcjonalność – Mariusz Radoszewski, Polon-Alfa S.A.

Problemy z zapewnieniem bezpieczeństwa pożarowego w przedszkolach z perspektywy użytkownika – mgr Lech Kucharski, UM we Wrocławiu

Debata podsumowująca seminarium

* Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany szczegółowego programu

MATERIAŁY DO POBRANIA:

Przy ewentualnych pytaniach prosimy o kontakt e-mail: sitp@sitp-wroclaw.pl